Conference Papers

International & National Conference Publications

List of International Conference Publications

 1. Tacyildiz, O., Ertugrul, D. C., Bitirim, Y., Akcan, N., & Elci, A. (2018, July). Ontology-Based Obesity Tracking System for Children and Adolescents. In 2018 IEEE 42nd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)(pp. 329-334). IEEE.
 2. Ertugrul, D. Ç., Elçi, A., & Bitirim, Y. (2017, July). An Intelligent Tracking System: Application to Acute Respiratory Tract Infection (TrackARTI). In Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2017 IEEE 41st Annual (Vol. 2, pp. 137-142). IEEE.
 3. Duygu Çelik Ertuğrul, Hakan Kanmaz, Mehmet Uğur Yüksel, Atilla Elçi, Mehmet Ertuğrul, Fetal Heart Rate Monitoring System (FHRMS), IEEE ESAS 2016: The 11th IEEE International Workshop on E-Health Systems and Semantic Web Held in conjunction with COMPSAC, IEEE 40th Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 10–14 June, 2016, Atlanta, USD.
 4. Çifçi, M. A., Ertugrul, D. Ç., & Elçi, A. (2016, June). A Search Service for Food Consumption Mobile Applications via Hadoop and MapReduce Technology. In Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2016 IEEE 40th Annual (Vol. 2, pp. 77-82). IEEE.
 5. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Rıdvan Akçiçek, Bora Gökçe, Pelin Hürcan, A Safety Food Consumption Mobile System through Semantic Web Technology, ESAS 2014: 9th IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agents - Semantics, Agents and Intelligence, Held in conjunction with COMPSAC, 38th Annual, DOI: 10.1109/COMPSACW.2014.126, ISBN: 978-1-4799-3578-9, WOS:000352787700060, pp. 348 - 353, 21–25 July, 2014, Västerås, Sweden.
 6. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Rıdvan Akçiçek, Bora Gökçe, Pelin Hürcan, Mobile Pediatric Consultation and Monitoring System through Semantic Web Technology, ESAS 2014: 9th IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agents - Semantics, Agents and Intelligence, Held in conjunction with COMPSAC, 38th Annual IEEE, ISBN: 978-1-4799-3578-9, WOS:000352787700060, pp. 354 - 359, 21–25 July, 2014, Vasteras, Sweden.
 7. Duygu Çelik, Aşkın Karakaş, Gülşen Bal, Cem Gültunca, Atilla Elçi, Başak Buluz, Murat Can Alevli, Towards an Information Extraction System based on Ontology to Match Résumés and Jobs, ESAS 2013: 8th IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agents - Semantics, Agents and Intelligence, Held in conjunction with COMPSAC, 37th Annual IEEE International Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC), ISBN: 978-0-7695-4987-3, WOS:000331223100057, pp. 333-338, July, 2014., Kyota, Japan.
 8. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Esra ÇALIK, Ayman Khalil, Development of Semantic Model and Information Exploration System for TV Media, ESAS 2012: The 7th IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agent Systems, Held in conjunction with COMPSAC, the IEEE Signature Conference on Computers, Software, and Applications, July 16-20, 2012, İzmir, Turkey.
 9. Duygu Çelik, Akın Eray ELVERİCİ, Atilla Elçi, Necati İNAN, Educational Activity Finder for Children with Pervasive Developmental Disorder through a Semantic Search System, In Proc. the Industrial Track, the 36th IEEE Signature Conference on Computers, Software, and Applications- COMPSAC 2012, DOI: 10.1109/COMPSAC.2012.84, ISBN: 978-0-7695-4736-7,WOS:000312376000084, 1, pp. 482-487, July 16-20, 2012, İzmir, Turkey.
 10. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Eray ELVERİCİ, Finding Suitable Course Material through a Semantic Search Agent for Learning Management Systems of Distance Education, Proc. 6th IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agent Systems (ESAS 2011) in conjunction with the 35th Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2011) DOI: 10.1109/COMPSACW.2011.71, pp. 386-391, July 18 - 22, 2011, Munich, Germany.
 11. Aslı Apaydın, Duygu Çelik, Atilla Elçi, Semantic Image Retrieval Model for Sharing Experiences in Social Networks DOI: http://dx.doi.org/10.1109/COMPSACW.2010.11, 5th IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agent Systems (ESAS 2010) conduction with the 34th Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2010), Sponsored by IEEE Computer Society, July 19-23, 2010, Seoul, South Korea.
 12. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Ontology-based QoS Queuing Model for Selection of Web Services Servers, 5th IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agent Systems (ESAS 2010) conduction with the 34th Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2010), July 19-23, 2010, Seoul, South Korea.
 13. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Semantic Web Enabled Composition of Semantic Web Services, In Proc. 4th IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agent Systems (ESAS 2009) in conjunction with 33rd COMPSAC, ISBN: 978-1-4244-4525-7, WOS:000274261400112, pp. 719 - 724, July 20 - 24, 2009, Seattle, WA, USA.
 14. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Semantic QoS Model for Extended IOPE Matching and Composition of Web Services, In Proc. 1st IEEE International Workshop on Semantics for Business Process Management (SemBPM 2008) COMPSAC '08. 32nd Annual IEEE International, IEEE Computer Society Press DOI 10.1109/COMPSAC.2008.208., pp.  993 – 998, August 2008, Turku, Finland.
 15. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Discovery and Scoring of Semantic Web Services Based on Client Requirement(s) through a Semantic Search Agent, Proc. IEEE International Workshop on Engineering Semantic Agent Systems (ESAS 2006) conj. with 30th COMPSAC Annual International Computer Software & Applications Conference-IEEE Computer Society Press, ISBN: 0-7695-2655-1, WOS:000241645100051, 2, pp. 273-278, 17-21 September 2006, Chicago, Illinois, USA.
 16. Duygu Çelik, Atilla Elçi, A Semantic Search Agent Discovers Suitable Web Services According to an E-Learning Client Demand, Proc. 6th International educational Technology Conference (IETC 2006), 1, pp. 416-424, 19-21 April 2006, Gazimagusa, TRNC.
 17. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Searching Semantic Web Services: An intelligent agent approach using semantic enhancement of client terms and Matchmaker Algorithm, International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and Internet Commerce- IAWTIC 2005 Proceeding: IEEE Publ., ISBN: 0-7695-2504-0, WOS:000239915100151, pp. 916- 921, 28-30 November 2005, Vienna, Austria
 18. Duygu Çelik, Atilla Elçi, A Semantic search agent approach: Finding appropriate semantic Web services based on user request term(s), Enabling Technologies for the New Knowledge Society, ITI 3rd International Conference on Information & Communication Technology (ITICT 2005) 10.1109/ITICT.2005.1609659, pp. 675- 687, 5-6 December 2005, Cairo, Egypt.

List of National Conference Publications

 1. Samet Dinçer, Emre Rifat Yıldız, Yıltan Bitirim and Duygu Çelik Ertuğrul. Google Play Mağazası Üzerinden Kullanıcının Erişebildiği Akıllı Park Sistemi Mobil Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalar (ASYU) Konferansı, laaddin Keykubat Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, 5 - 7 Ekim 2017, Alanya.
 2. Mehmet Uğur Yüksel ve Duygu Çelik Ertuğrul, (2017). UBICTUS, 2. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu.  Fetal Kalp Hızı Monitörizasyon Sistemi için Mobile Entegre Doppler Cihazı Geliştirilmesi (mDoppler). Istanbul, Turkey, pp.10-17.
 3. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Rıdvan Akçiçek, Esra Ekren, Pelin Hürcan, Kübra Boz, Semantik Web Teknolojileri ile Güvenli Gıda Tüketimi Mobil Sistemi- A Safety Food Consumption Mobile System (SFCMS) through Semantic Web technology, TIPTEKNO'14, Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, pp.172-175, 25 – 27 Eylül 2014, Kapadokya, Turkey.
 4. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Rıdvan Akçiçek, Esra Ekren, Pelin Hürcan, Kübra Boz, Semantik Web Teknoloji Yoluyla Mobil Pediatrik Danışma ve Hasta İzleme Sistemi-Mobile Pediatric Consultation and Monitoring System through Semantic Web technology, TIPTEKNO'14, Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, pp.176-179, 25 – 27 Eylül 2014, Kapadokya, Turkey.
 5. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Esra ÇALIK, TV Medyası/Ortamı İçin Anlamsal Veri Modeli ve Bilgi Keşif Sisteminin Geliştirilmesi, Çankaya Üniversitesi MTS5- 5.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Programı, pp.134-140, April 26-27, 2012, Ankara, Turkey.
 6. Duygu Çelik, Atilla Elçi, Candan Çelik, Akın Eray Elverici , Necati İnan , Uzaktan Eğitim Ders Yönetim Sistemi için Anlamsal Tabanda Kaynak Tarama Ajanı, Çankaya Üniversitesi 4.ncü Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu (MTS4 2010), April 28-29, 2011, Ankara, Turkey.
 7. Duygu Çelik, Atilla Elçi, OWL-S Tabanlı Atomik Süreçlerin Birleşimi Üzerine Semantik Tabanlı İş Akışı Modeli, Çankaya Üniversitesi 3.ncü Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu (MTS3 2010), April 29-30, 2010, Ankara, Turkey.