Home

BLGM 312 - Yazılım Mühendisliği

Ders Tanımı

Yazılım Mühendisliği dersinin amacı, öğrencilere yazılım mühendisliğinin prensipleri hakkında temel bilgileri vermektir. Dersin içeriğinde yazılım analizi ve tasarımının temel kavramları, yazılım sistemlerinin bileşenleri, yazılım özellikleri, yazılım geliştirme yöntemleri, yazılım mühendisliği araçları, proje yönetimi, sistem analizi yaklaşımları, kapsam tanımlama evresi, problem analizi evresi, gereksinim analizi evresi, kullanım-senaryosu raporlarının hazırlanması, veri modelleme ve analizi, süreç modelleme, fizibilite analizi, yazılım projelerinde testlerinin temelleri, test stratejileri, test yönetimi, hata ayıklama, belgelendirme ve yazılım projesi önerisi hazırlama vb. konularından bahsedilmektedir.

Ders İşleyiş Şeması