Anasayfa

Bu dersin temel amacı, bir öğrenciyi bir ekip üyesi olarak ve bir eğitmenin gözetiminde, tercihen disiplinler arası bir bitirme tasarım projesine dahil etmektir. Bir bilgisayar mühendisliği konusu üzerinde mühendislik tasarım ilkelerini vurgulayan gerçekçi, tercihen disiplinler arası bir mühendislik bitirme projesinin uygulanmasından oluşur. BLGM 406'da tamamlanacak proje, gerçekçi bir bilgisayar mühendisliği probleminin çözümü için teknik bir araştırma, problem tanımı ve formülasyonu ve ayrıntılı ön proje planı ve tasarım dokümantasyonunu içerir. Lisans programında kazanılan beceri ve deneyimlerin profesyonel olarak uygulanmasına yönelik genişletilmiş bir alıştırmadır. Öğrenciler takımlar oluşturur ve her takım dönem başında bölüm öğretim elemanlarının önerdiği bir proje konuyu ve bir danışman seçer ve çalışmalarını dönem sonunda raporlar (PPM ve Final raporu) olacak şeklinde sunmaları beklenir. 

Ders Taslak Dokümanı