İstenen Belgeler

A. Donanım ve Yazılım Projeleri için Gerekli Tüm Dökümanlar:

1-  Proje Planlaması Ve Yönetimi Raporu (PPM)

2-  Proje İlerleme Raporları (En az 4, En fazla 8)

3- Proje Final  Raporu

4- Dönem sonunda Proje Final raporu "duygu.celik@emu.edu.tr","selin.bitirim@emu.edu.tr" VE "DANIŞMAN HOCANIZIN MAIL" adreslerine mail atılmalıdır.


B. PPM raporunda dönem sonuna kadar yapılması gerekenler aşağıdaki listede belirtilmiştir:

  ANA BAŞLIKLAR CMSE / CMPE / BLGM
1 Proje Ön Bilgileri tabloları dolduruldu mu?Tümü
 
2 Öğrenci Grup Bilgileri tablosu dolduruldu mu?Tümü 
3 Projeye Giriş (proje özeti, anahtar kelimeler, proje amacı, yenilikçi yönler / projenin katkıları, uygulanacak yöntemler, ekonomik ve ulusal çıktılar vb.) kısmı doğru yazıldı mı?Tümü 
4 Yazılım Süreci Yaşam Döngüsü Modeli hakkında yeterli açıklama var mı?Tümü 
5Proje süresini tahmin etmek için PERT veya CPM teknikleri kullanıldı mı? Bunlar Proje Task Ağ Diyagramı modelinde gösterildi mi?CMSE 
6 Fonksiyonel Nokta (FP) Analizi, planlanan projenin Kod Analizini (KLOC) tahmin etmek için uygulandı mı?CMSE 
7 Proje toplam zamanını, bütçesini veya adam/ay oranını tahmin etmek için COCOMO veya başka bir tahmin tekniği kullanıldı mı?CMSE 
8 Proje süresini azaltmak için herhangi bir teknik (ör. Crashing veya FastTracking vb teknikler) kullanıldı mı?CMSE 
9 İş paketleri listesi, ayrı tablolarda detaylı olarak tartışıldı mı?Tümü 
10Bir proje yönetim aracı (örneğin, MS Project, IBM Rational Pro, vb.) kullanılarak oluşturulan bir Gantt şeması var mı?Tümü 
11Gantt grafikleriyle eşleşen Ara Çıktılar Listesi başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber  tabloda gösterildi mi?Tümü 
12 Riskler Listesi, Stratejiler veya B Planları değerlendirildi mi?Tümü 
13 Proje Ekibi Listesi ve sorumlulukları tabloda gösterildi mi?Tümü 
14 Organizasyon Şeması gösterildi mi?Tümü 
15 Alet / Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları Tablosu hazırlandı mı?Tümü 
16 Dönemsel Giderler Tablosu hazırlandı mı?Tümü 


C. Final raporunda dönem sonuna kadar yapılması gerekenler aşağıdaki listede belirtilmiştir:

ÖZET

İçindekiler

ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLO LİSTESİ

1. GİRİŞ

2. PROJE PLANLAMA VE YÖNETİMİ (Bu bölüm sadece Yazılım Projeleri için geçerlidir)

3. GEREKLİLİK ANALİZİ

3.1 İşlevsel Gereksinimler

3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler

3.3 Gerçekçi kısıtlamalar

3.4 Etik konular

4. TASARIM

4.1 Üst düzey tasarım (mimari)

4.2 Yazılım tasarımı