İstenen Belgeler

ÖNEMLİ DUYURU 1: 

Donanım ve Yazılım Projeleri için İstenen Tüm Dökümanlar:

1- Proje Planlama & Yönetim Raporu

2- Danışmanınız Tarafından İmzalanmış İlerleme Raporu Toplantı Formları (En Az 4, En Fazla 8)

3- Final Raporunuz

4- Kodlar_Docs.rar dosyası (EĞER VARSA; üretilen dökümanları, kaynak kodları, veri tabanını, projenin diğer tüm çıktılarını vb. içerir)


ÖNEMLİ DUYURU 2:

Dosyalarınızdan (1,2,3) "duygu.celik@emu.edu.tr", "selin.bitirim@emu.edu.tr", "nada.kollah@emu.edu.tr", ve "PROJE DANIŞMANI MAİL" adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Dosyalarınızdan (1,2,3,4) LMS üzerinde oluşturulan ÖDEV kısmından YÜKLENMELİDİR.


ÖNEMLİ DUYURU 3:

  • RAPORLARINIZ (PPM VEYA  FINAL RAPORU) VEYA KAYNAK KODLARINIZ HERHANGİ BİR YAPAY ZEKA EDİTÖRÜ (örneğin, CHATGPT VEYA DİĞERLERİ) TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ İSE RAPORLARINIZ KABUL EDİLMEYECEK VE KOPYA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

  • AYRICA TÜM TAKIM ÜYELERİNE NOTLANDIRMA SÜRECİNDE 0 (SIFIR) VERİLECEKTİR.

  • TAKIM LİDERLERİ RAPORLARINI KONTROL ETMEK VE RAPORLARIN GÖNDERİLMEDEN ÖNCE HERHANGİ BİR AI İÇERİK EDİTÖRÜ TARAFINDAN OLUŞTURULMADIĞINDAN EMİN OLMAKTAN SORUMLUDUR.

  • LİDERLER BUNUN İÇİN TURNİTİN ARACINI VEYA BAŞKA BİR AI İÇERİK TARAYICI KULLANABİLİR

  • TURNITIN ADRES: https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=en_us

  • LİDERLER TURNİTİN SİSTEMİNE GİRİŞ YAPARKEN ÖĞRENCİ POSTA ADRESİ KULLANABİLİRLER.

  • TURNİTİN SİSTEMİNDEKİ BİR BELGEDEN AI PUANININ NASIL ALINACAĞI İLE İLGİLİ BİRÇOK YOUTUBE MATERYALİ MEVCUTTUR. 

  • LÜTFEN DOĞRU VİDEOLARI BULUN, İZLEYİN VE ÖĞRENİN.


ÖNEMLİ DUYURU 4:

PPM raporunda dönem sonuna kadar yapılması gerekenler aşağıdaki listede belirtilmiştir:

  ANA BAŞLIKLAR CMSE / CMPE / BLGM
1 Proje Ön Bilgileri tabloları dolduruldu mu?Tümü
 
2 Öğrenci Grup Bilgileri tablosu dolduruldu mu?Tümü 
3 Projeye Giriş (proje özeti, anahtar kelimeler, proje amacı, yenilikçi yönler / projenin katkıları, uygulanacak yöntemler, ekonomik ve ulusal çıktılar vb.) kısmı doğru yazıldı mı?Tümü 
4 Yazılım Süreci Yaşam Döngüsü Modeli hakkında yeterli açıklama var mı?Tümü 
5Proje süresini tahmin etmek için PERT veya CPM teknikleri kullanıldı mı? Bunlar Proje Task Ağ Diyagramı modelinde gösterildi mi?CMSE 
6 Fonksiyonel Nokta (FP) Analizi, planlanan projenin Kod Analizini (KLOC) tahmin etmek için uygulandı mı?CMSE 
7 Proje toplam zamanını, bütçesini veya adam/ay oranını tahmin etmek için COCOMO veya başka bir tahmin tekniği kullanıldı mı?CMSE 
8 Proje süresini azaltmak için herhangi bir teknik (ör. Crashing veya FastTracking vb teknikler) kullanıldı mı?CMSE 
9 İş paketleri listesi, ayrı tablolarda detaylı olarak tartışıldı mı?Tümü 
10Bir proje yönetim aracı (örneğin, MS Project, IBM Rational Pro, vb.) kullanılarak oluşturulan bir Gantt şeması var mı?Tümü 
11Gantt grafikleriyle eşleşen Ara Çıktılar Listesi başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber  tabloda gösterildi mi?Tümü 
12 Riskler Listesi, Stratejiler veya B Planları değerlendirildi mi?Tümü 
13 Proje Ekibi Listesi ve sorumlulukları tabloda gösterildi mi?Tümü 
14 Organizasyon Şeması gösterildi mi?Tümü 
15 Alet / Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları Tablosu hazırlandı mı?Tümü 
16 Dönemsel Giderler Tablosu hazırlandı mı?
Tümü


ÖNEMLİ DUYURU 5:

Final raporunda dönem sonuna kadar yapılması gerekenler aşağıdaki listede belirtilmiştir:

ÖZET

İçindekiler

ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLO LİSTESİ

1. GİRİŞ

2. PROJE PLANLAMA VE YÖNETİMİ (Bu bölüm sadece Yazılım Projeleri için geçerlidir)

3. GEREKLİLİK ANALİZİ

3.1 İşlevsel Gereksinimler

3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler

3.3 Gerçekçi kısıtlamalar

3.4 Etik konular

4. TASARIM

4.1 Üst düzey tasarım (mimari)

4.2 Yazılım tasarımı ( ARA YÜZ TASARIMLARI, VERI TABANI TASARIMI, TÜM UML TASARIMLARI, VB)