Master

List of Supervised Master Degree Thesis

 1.  MS. Std. Özgü Taçyıldız, A mobile-base Expert System to Obesity Tracking (MESOT) during Childhood and Adolescence", Bilgisayar Mühendisliği, Yüksek Lisans ve Araştırma Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans, Mart 2020, Gazimağusa, KKTC.
 2. MS. Std. Maha Sailan, Automated Database Schema Matching Engine, Bilgisayar Mühendisliği, Yüksek Lisans ve Araştırma Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans, Mart 2020, Gazimağusa, KKTC.
 3. MS. Std. Hiba Jlilati, Semantic-based Database Schema Matching, Bilgisayar Mühendisliği, Yüksek Lisans ve Araştırma Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans, Nisan 2020, Gazimağusa, KKTC.
 4. MS. Std. Aidin Bazarchi, Recommendation Mobile Platform for Disorder Patients, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Yüksek Lisans ve Araştırma Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans, Ocak2019, Gazimağusa, KKTC.
 5. MS. Std. Moslem RafieiPour, Analyzing Current Fetus Risk Conditions Through Fetal Heart Rate (FHR) and Uterine Constructions (UC) Values By Using Machine Learning Algorithms, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Yüksek Lisans ve Araştırma Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans, Ocak2019, Gazimağusa, KKTC.
 6. MS. Std. Mohammad Ali Haji Hasan Khonsari, Buzz Prediction in Social Media via Random Forest Approach, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Yüksek Lisans ve Araştırma Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans, Ocak2019, Gazimağusa, KKTC.
 7. MS. Std. Hakan Kanmaz, Mobil Fetal Kalp Hizi Monitörizasyon Sistemi (Fkhms) Geliştirilmesi, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, MS With Thesis, July 2018, İstanbul, Turkey.
 8. MS. Std. Gökhan Taymaz, TRACKARTI: Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuk Hastalar İçin Mobil Sağlik Takip Sistemi, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, MS With Thesis, July 2018, İstanbul, Turkey.
 9. MS. Std. Basma Anber, Diagnosing Diabetic Retinopathy from Colored Fundus Images, Eastern Mediterranean University, Computer Engineering, Institute of Graduate Studies and Research, MS With Thesis, September 2017, Gazimağusa, North Cyprus.
 10. MS. Std. Mehmet Uğur Yüksel, Fetal Kalp Hızı Monitörizasyon Sistemi (FKHMS) ve Mobil Entegre Doppler (M-Doppler) Cihazının Geliştirilmesi, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, MS With Thesis, July 2017, İstanbul, Turkey.
 11. MS. Std. Mehmet Akif ÇİFÇİ, Hadoop ve Map Reduce Teknolojisi Aracılığıyla Gıda-Tabanlı Mobil Uygulamalar için bir Arama Hizmeti, Istanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, MS With Thesis, 26 July 2016, İstanbul, Turkey.
 12. MS. Std. Özlem DEMİRAL, Otizmli Çocukların Eğitimiyle İlgili Bir Web Portalı Tasarımı, Istanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Programı, MS With Thesis, 26 July 2016, İstanbul, Turkey.
 13. MS. Std. Necati İnan-Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Ontoloji Tabanlı Eğitsel Etkinlik Keşif Sistemi (Tezsiz Yüksek Lisans), Istanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri, Master Without Thesis, 28 June 2012, Istanbul , Turkey.
 14. MS.Std. Akın Eray ELVERİCİ-Anlamsal Web Yaklaşımı ile Asperger Sendromlu Çocuklara Yönelik Etmen Tabanlı Eğitsel Faaliyet Etkinlik Keşif Sistemi Ontoloji Bilgi Tabanı (Tezsiz Yüksek Lisans), Istanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri, Master Without Thesis, 28 June 2012, Istanbul, Turkey.